The theme of transience in Tahar Ben Jelloun’s "About My Mother"
PDF (Język polski)

Keywords

transience
memory
mother
disease
death
suffering
love

How to Cite

Kamecka , M. (2022). The theme of transience in Tahar Ben Jelloun’s "About My Mother". Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 317-332. https://doi.org/10.36770/bp.679

Abstract

In the novel About My Mother, published in 2008, the author shares with readers intimate details referring to his childhood and presents the last months of his mother’s life with Alzheimer’s. The aim of the article is to analyze the forms of experiencing the disease, pain and suffering of a close person and formulating reflections on transience in a broader cultural perspective.

https://doi.org/10.36770/bp.679
PDF (Język polski)

References

Ben Jelloun T., O mojej matce, tłum. J. Kozłowska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2010.

Bomber K., Komarnicka-Jędrzejewska O., Godność i śmierć w umieraniu, [w:] Kultura śmierci, kultura umierania, red. A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, G. Bejda, t. I, Białystok 2016.

Côté C., Tahar Ben Jelloun:„La fiction est dangeureuse”, „Nuit Blanche” 1994, nr 57, https://www.erudit.org/fr/revues/nb/1994-n57-nb1117146/19635ac/ [dostęp : 23.05.2021].

Dziuban A., Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd piśmiennictwa, „Gerontologia Polska” 2010, t. 18, nr 3.

Eriksen T. H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. J. Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009.

Fabiś A., Wawrzyniak J. K., Chabior A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Impuls, Kraków 2015.

Lasch Ch., Kultura narcyzmu, przeł. G. Ptaszek i A. Skrzypek, Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2015.

Maj A., Ciało jak ponowoczesny „projekt estetyczny”, „Estetyka i Krytyka”, 1/ 2013, 28.

Makhlouf G., Tahar Ben Jelloun: „Le bonheur n’est pas littéraire”, „L’Orient Littéraire” 2020, nr 166, http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=6&nid=5676 [dostęp: 29.07.2021].

Noiray J., Littératures francophones. I. Le Maghreb, Belin, Paris 1996.

Piwko M. A., Muzułmańscy rodzice, „Nurt SVD” 2010, 44/1 (127).

Stępniak M., L’arabité au sein de la francophonie. Le cas de Tahar Ben Jelloun, „Studia Arabistyczne i Islamistyczne” 2000, nr 8.

Tahar Ben Jelloun: „L’écriture est une traversée”, propos recueillis par Aliocha Wald-Lasowski, https://www.lexpress.fr/culture/tahar-ben-jelloun-l-ecriture-est-une-traversee_2034744.html [dostęp: 2.08.2021].

Zdrada-Cok M., La norme et ses transgressions : polysémie de l’espace urbain (Fès/Tanger) dans le romanesque de Tahar Ben Jelloun, „Romanica Silesiana” 2010, nr 5.

Zdrada-Cok M., Tahar Ben Jelloun. Hybridité et stratégies de dialogue dans la prose publiée après l’an 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.