“We are our memory” – faces of the artist. Reflections on "Śnieg" (Snow) by Stanisław Przybyszewski
PDF (Język Polski)

Keywords

Stanisław Przybyszewski
drama
snow
love
death
contemporary theatre
femininity

How to Cite

Ratuszna , H. . (2022). “We are our memory” – faces of the artist. Reflections on "Śnieg" (Snow) by Stanisław Przybyszewski. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 279–295. https://doi.org/10.36770/bp.681

Abstract

The article presents the circumstances of the creation of Stanisław Przybyszewski's drama and its reception. An important category in the process of interpretation is memory, while the point of reference is the recent staging of the drama by Anna Gryszkówna at the National Theatre in Warsaw in 2021. Przybyszewski's drama, written in 1903, remains up-to-date; the author presents timeless heroes and reflects on the topic of destiny. The modernist drama is given a new interpretation. The themes of love, death, and the space of femininity are analysed in the context of contemporary culture and its condition, also in the age of the pandemic.

https://doi.org/10.36770/bp.681
PDF (Język Polski)

References

Agapkina T., Rosyjskie kontakty Przybyszewskiego, [w:] Stanisław Przybyszewski w 50-lecie zgonu pisarza, red. H. Filipkowska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982.

Bertman J., Hyperculture. The human cost of speed, Praeger 1998.

Boniecki E., Struktura nagiej duszy. Studium o Stanisławie Przybyszewskim, Warszawa 1993.

Borges L. J., Pochwała cienia, przekł. A. Sobol-Jurczykowski, Warszawa 1977.

Cybienko H., Dyskusja o twórczości Stanisława Przybyszewskiego w Rosji, [w:] Słowianie w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego, „Prace Slawistyczne” nr 21, red. H. Janaszek-Ivanickova, Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.

Encyklopedia Teatru Polskiego http://www.encyklopediateatru.pl/sztuki/wyszukaj?search=%C5%9Anieg&premiere=&author=Przybyszewski&descriptionselect=all [data dostępu: 20.08.2021].

Greń Z., Nie więcej, czyli o Przybyszewskim, [w:] Rok 1900. Szkice o dramacie zapomnianym, Kraków 1969.

Gutowski W., Pod ciężarem Ewy: totalność – obojętność – nicość, [w:] tenże, Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu, Bydgoszcz 2013.

Helsztyński S., Bibliografia pism Stanisława Przybyszewskiego. W 100 rocznicę urodzin, Warszawa 1968.

Linkner T., Publicystyka Stanisława Przybyszewskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 2018.

Markowski P. M., Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997.

Matuszek G., Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Kraków 2008.

Moskwin A., Recepcja meteora Młodej Polski Stanisława Przybyszewskiego w Rosji na przełomie XIX i XX wieku, „Recepcja. Transfer. Przekład” 2004, nr 2.

Nietzsche F., Pisma pozostałe 1876–1889, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.

Popiel M., Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 2003.

Przesmycki Z., Maurycy Maeterlinck, [w:] Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, wybór i oprac. I. Sławińska, Warszawa 1966.

Przybyszewski S., Listy, oprac. S. Helsztyński, t. 1, Gdańsk 1937.

Przybyszewski S., Śnieg, Warszawa 1903.

Sajewska D., „Norma to głupota, dezintegracja to geniusz”. O jednostce zdezintegrowanej w „Śniegu” Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Interpretacje dramatu. Dyskurs, postać, gender, pod red. W. Balucha, A. Skolasińskiej, J. Zając, Kraków 2002.

Sławińska I., Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów, Warszawa 1988.

Strindberg A., Przedmowa do „Panny Julii”, [w:] tenże, Dramaty, Wstęp W. Natanson, oprac. przeł. Z. Łanowski, Warszawa 1962.

Szahaj A., O interpretacji, Kraków 2014.

Szondi P., Teoria nowoczesnego dramatu, przekł. E. Misiołek, Warszawa 1976.

Taborski R., Wstęp, [w:] S. Przybyszewski, Śnieg, Warszawa 1987.

Waligóra J., Młodopolski dramat wewnętrzny: przejawy podmiotowości i subiektywności w wybranych utworach dramatycznych, Kraków 2004.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.