"Homo sovieticus" writing: On the "Notes of a Red Army officer" by Sergiusz Piasecki
PDF (Język Polski)

Keywords

Sergiusz Piasecki
Zapiski oficera Armii Czerwonej
newspeak
totalitarianism
USSR
Kresy
freedom

How to Cite

Uss , K. . (2022). "Homo sovieticus" writing: On the "Notes of a Red Army officer" by Sergiusz Piasecki. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 297–315. https://doi.org/10.36770/bp.683

Abstract

The purpose of this article is to demonstrate how a soldier and amateur writer, who is the protagonist of Sergiusz Piasecki's novel, Zapiski oficera Armii Czerwonej (Notes of a Red Army Officer), restricted by the apparatus of terror and propaganda of the Union of Soviet Socialist Republics, gradually frees himself from linguistic enslavement (caused by the use of Soviet newspeak). The author of the text focuses on the analysis of the protagonist's speech, pointing out elements that limit creative use of language, as well as the events that gradually lead to his liberation from the enslavement of newspeak, thus demonstrating its ineffectiveness in permanent and ruthless restriction of human freedom.

https://doi.org/10.36770/bp.683
PDF (Język Polski)

References

Balbus S., Wstęp, [w:] Twórczość Franciszka Rableais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków 1975.

Demel R., Sergiusz Piasecki (1901–1964). Życie i twórczość, Warszawa 2001.

Dominik A., „Zapiski oficera Armii Czerwonej” Sergiusza Piaseckiego: polska próba zgłębienia mentalności jednostki wychowanej w systemie stalinowskim, „Politeja” 2013, z. 4.

Głowiński M., Nowomowa i ciągi dalsze: szkice dawne i nowe, Kraków 2009.

Paliwoda A., Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego, Rzeszów 2009.

Piasecki S., Prawda jest podstawą dobra, [w:] Autodenuncjacja Teksty autobiograficzne, wywiady, wspomnienia, publicystka, Łomianki 2013.

Piasecki S., Zapiski oficera Armii Czerwonej, Łomianki 2017.

Polechoński K., Miejsce Sergiusza Piaseckiego w literaturze polskie XX w., [w:] W krainie Wielkiej Niedźwiedzicy. Śladami Sergiusza Piaseckiego: materiały z sesji, red. Z. J Winnicki, Wrocław 2001.

Polechoński K., Żywot człowieka uzbrojonego, Warszawa–Wrocław 2000.

Sekściński B., Terror i awanturnictwo wobec chłopów w okresie kolektywizacji rolnictwa indywidualnego na Lubelszczyźnie (1948–1956), „Saeculum Christianum” 2011, nr 2.

Tomaszewicz E., Gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy. Kobiety w życiu i twórczości Sergiusza Piaseckiego, Warszawa 2003.

Woźniok A., Sergiusz Piasecki w III Rzeczypospolitej, Wrocław 2007.

Źródła potęgi i siły armii czerwonej, [w:] https://polona.pl/item/zrodla-potegi-i-sily-armii-czerwonej-inc-armia-czerwona-w-toku-wojny-z-zaborcami,NzU5OTA3MzA/0/#info:metadata, [dostęp: 14.04.2020].

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.