"Homo sovieticus" writing: On the "Notes of a Red Army officer" by Sergiusz Piasecki
PDF (Język polski)

Keywords

Sergiusz Piasecki
Zapiski oficera Armii Czerwonej
newspeak
totalitarianism
USSR
Kresy
freedom

How to Cite

Uss , K. (2022). "Homo sovieticus" writing: On the "Notes of a Red Army officer" by Sergiusz Piasecki. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 297-315. https://doi.org/10.36770/bp.683

Abstract

The purpose of this article is to demonstrate how a soldier and amateur writer, who is the protagonist of Sergiusz Piasecki's novel, Zapiski oficera Armii Czerwonej (Notes of a Red Army Officer), restricted by the apparatus of terror and propaganda of the Union of Soviet Socialist Republics, gradually frees himself from linguistic enslavement (caused by the use of Soviet newspeak). The author of the text focuses on the analysis of the protagonist's speech, pointing out elements that limit creative use of language, as well as the events that gradually lead to his liberation from the enslavement of newspeak, thus demonstrating its ineffectiveness in permanent and ruthless restriction of human freedom.

https://doi.org/10.36770/bp.683
PDF (Język polski)

References

Balbus S., Wstęp, [w:] Twórczość Franciszka Rableais’ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków 1975.

Demel R., Sergiusz Piasecki (1901–1964). Życie i twórczość, Warszawa 2001.

Dominik A., „Zapiski oficera Armii Czerwonej” Sergiusza Piaseckiego: polska próba zgłębienia mentalności jednostki wychowanej w systemie stalinowskim, „Politeja” 2013, z. 4.

Głowiński M., Nowomowa i ciągi dalsze: szkice dawne i nowe, Kraków 2009.

Paliwoda A., Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego, Rzeszów 2009.

Piasecki S., Prawda jest podstawą dobra, [w:] Autodenuncjacja Teksty autobiograficzne, wywiady, wspomnienia, publicystka, Łomianki 2013.

Piasecki S., Zapiski oficera Armii Czerwonej, Łomianki 2017.

Polechoński K., Miejsce Sergiusza Piaseckiego w literaturze polskie XX w., [w:] W krainie Wielkiej Niedźwiedzicy. Śladami Sergiusza Piaseckiego: materiały z sesji, red. Z. J Winnicki, Wrocław 2001.

Polechoński K., Żywot człowieka uzbrojonego, Warszawa–Wrocław 2000.

Sekściński B., Terror i awanturnictwo wobec chłopów w okresie kolektywizacji rolnictwa indywidualnego na Lubelszczyźnie (1948–1956), „Saeculum Christianum” 2011, nr 2.

Tomaszewicz E., Gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy. Kobiety w życiu i twórczości Sergiusza Piaseckiego, Warszawa 2003.

Woźniok A., Sergiusz Piasecki w III Rzeczypospolitej, Wrocław 2007.

Źródła potęgi i siły armii czerwonej, [w:] https://polona.pl/item/zrodla-potegi-i-sily-armii-czerwonej-inc-armia-czerwona-w-toku-wojny-z-zaborcami,NzU5OTA3MzA/0/#info:metadata, [dostęp: 14.04.2020].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.