Rite(s) in "Lilije" by Adam Mickiewicz
PDF (Język Polski)

Keywords

Adam Mickiewicz
Lilije
rites
life
death
19th century literature

How to Cite

Rusek, I. E. . (2022). Rite(s) in "Lilije" by Adam Mickiewicz. Bibliotekarz Podlaski, 55(2), 47–63. https://doi.org/10.36770/bp.690

Abstract

The author of the paper focuses on the phenomenon of rites in Lilije, a ballad by Adam Mickiewicz. The author claims that the whole rite has been triggered by a crime, when the wife kills her husband. She murders him upon his return to her and their children from war. Mickiewicz’s Ballads and Romances published two hundred years ago, still captivate us today with their language and, above all, with the power of imagination that the author offers the reader in every work, through descriptions of folk beliefs and stories which, linked to the rhythm of life, reveal its meaning and the mystery contained in rites. On the one hand, these rites or magical practices help to explain reality and, on the other, emphasise that reality also has another face, which we will never know, as it belongs to beings from the beyond.

https://doi.org/10.36770/bp.690
PDF (Język Polski)

References

Biedermann H., Leksykon symboli, przeł. J. Rubinowicz, Warszawa 2003.

Biegeleisen H., Śmierć w obrzędach i zwyczajach ludu polskiego, Sandomierz 2017.

Brzozowska-Krajka A., Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym, Lublin 1994.

Pascual Chenel A., Serrano Simarro A., Słownik symboli, przeł. M. Boberska, Warszawa 2008.

Czapiga M., „Ludowa łąka” (krajobraz symboliczny i praktyczne pożytki), [w:] Symbolika łąki i pastwiska w dawnych wierzeniach, red. J. Jurewicz i M. Kapełuś, Warszawa 2009.

Czernik S., Trzy zorze dziewicze: wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1984.

Fischer A., Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921.

Gołebiowska-Suchorska A., „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata”, Bydgoszcz 2011.

Karłowicz J., Czary i czarownice w Polsce: ciąg dalszy, „Wisła. Miesięcznik etnograficzno-geograficzny” 1887, Tom I, zeszyt 3.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kowalski P., Kultura magiczna, Warszawa 2007.

Leksykon symboli. Herder, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2009.

Ługowska J., Obraz łąki i jej symboliczne znaczenie w bajce ludowej, [w:] Symbolika łąki i pastwiska w dawnych wierzeniach, red. J. Jurewicz i M. Kapełuś, Warszawa 2009.

Mickiewicz A., Poezyje, t. 1, Wilno 1822.

Rusek I. E., Antyczne źródła Mickiewiczowskich utworów o miłości, [w:] Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. I. Jokiel i M. Burzka-Janik, Opole 2012.

Rusek I. E., „Jedz, laleczko...”, czyli o zaświatowym charakterze niektórych potraw, „Bibliotekarz Podlaski” 2021, nr 4.

Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Rośliny, cz. 2: Kwiaty, red. J. Bartmiński, Lublin 2019.

Tresidder J., Słownik symboli, przeł. B. Stokłosa, Warszawa 2005.

Wawrzeniuk J., Jak wyglądały słowiańskie „mosty” w zaświaty? – spojrzenie archeologiczne, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski i V. Wróblewska, Wrocław 2012.

Źródła ilustracji:

Ilustracja nr 1

Ukarania niewiernych żon, autor nieznany

http://artyzm.com/obraz.php?id=2209

Ilustracja nr 2

Ignacy Gierdziejewski, „Ballada o Liliach”

https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/510872

Ilustracja nr 3

Piotr Stachiewicz

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4835647/mickiewicz-adam-iballady-i-romansei.html#prettyPhoto

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.