Duel of virtuosos. Image of violin playing in Warsaw journalism against the background of the Romanticist breakthrough
PDF (Język Polski)

Keywords

Niccolò Paganini
Karol Lipiński
Maurycy Mochnacki
Krystyn Lach Szyrma
violin
romantic breakthrough

How to Cite

Magdziak, A. (2022). Duel of virtuosos. Image of violin playing in Warsaw journalism against the background of the Romanticist breakthrough. Bibliotekarz Podlaski, 55(2), 65–83. https://doi.org/10.36770/bp.691

Abstract

The article is devoted to the characteristics of different ways of perceiving and conceptualising violin playing at the time of the Romanticist breakthrough. The core axis of the aesthetic dispute described in the article is the polemic between Krystyn Lach Szyrma and Maurycy Mochnacki in the Warsaw press, inspired by a visit to Warsaw of the Italian violinist, Niccolò Paganini, who gave a concert with Karol Lipiński in 1829. The analysis of selected journalistic and critical texts from the first half of the nineteenth century, aims to show the direct influence of different ways of reception and aesthetic preferences regarding violin playing on the image of the instrument in poetry and other literary texts in the nineteenth century.

https://doi.org/10.36770/bp.691
PDF (Język Polski)

References

Źródła:

Anonim, [bez tytułu], „Tygodnik Wielkopolski Naukowy, Literacki i Artystyczny”, nr 27 z 5 lipca 1873 roku.

Lipiński K., Do Redaktora Gazety Warszawskiey, „Gazeta Warszawska” nr 161 z 19 czerwca 1829 roku.

Mochnacki M., Pisma krytyczne i muzyczne, t. 1, Kraków 1996.

Szyrma L. K., Kilka rysów gry Paganiniego i Lipińskiego, „Powszechny Dziennik Krajowy” nr 140 z 13 czerwca 1829 roku.

Śniadecki J., O pismach klasycznych i romantycznych, Warszawa 1837.

Opracowania:

Boyden D. D., Dzieje gry skrzypcowej od początków do roku 1761 oraz jej związek ze skrzypcami i muzyką skrzypcową, tłum. H. Dunicz-Niwińska, E. Gabryś, Kraków 1980.

Brown C., Classical & romantic performing practice 1750–1900, New York 1999.

Cieśla-Korytowska M., Romantyczne przechadzki pograniczem, Kraków 2004.

Człowiek romantyzmu, red. F. Fureta, seria W kręgu codzienności, Warszawa 2001.

Dopart B., Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992.

Durante S., Tartini, Padova, l’Europa, Padwa 2017.

Einstein A., Muzyka w epoce romantyzmu, tłum. S. Jarociński, M. Jarocińska, Kraków 1983.

Ginsburg L., Tartini. His life and times, tłum. ang. I. Levin, New Jersey 1981.

Pękala A., Dzieje wychowania muzycznego w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, „Prace naukowe. Pedagogika” 1994, z. 5.

Reiss J. W., Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Kraków 1984.

Stanisz M., Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

Stanisz M., „Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory literackiej, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, red. M. Stanisz i K. Maciąg, Rzeszów 2010.

Strzyżewski M., Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego, Toruń 1994.

Strzyżewski M., Romantyczne sfery muzykalne, Toruń 2010.

Witkowska A., Przybylski Ryszard, Romantyzm, Warszawa 2003.

Zielińska M., Kłopotliwe rozrywki, seria Nowa Biblioteka Romantyczna, Warszawa 2018.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Agata Magdziak

Downloads

Download data is not yet available.