Romanticism in exile of the 1820s and 1830s decades. Tomasz Zan's self-commentaries on an unwritten romance
PDF (Język Polski)

Keywords

Thomas Zan
philomaths
Romanticism
Siberia
literary consciousness

How to Cite

Pisula, A. (2022). Romanticism in exile of the 1820s and 1830s decades. Tomasz Zan’s self-commentaries on an unwritten romance. Bibliotekarz Podlaski, 55(2), 85–96. https://doi.org/10.36770/bp.694

Abstract

The article analyses the texts of Tomasz Zan, written during his exile, in terms of the author's literary consciousness and, most importantly, his understanding of the concepts of “romanticism” and “romanticist”. Zan used these terms in the context of his own intellectual activity, which can be regarded as a manifestation of creative self-proclamation. Many of the philomath's literary opinions are voiced in reference to his own romance, which he planned for years but never completed. Analysing his diary and correspondence, it can be concluded that the author's opinions concerning Romanticism were typical of those of the early 1820s, manifested in his association of this literary trend with German authors, as well as with the romance genre. Zan's views on the literary arts may have been shaped by his cultural isolation in connection with his exile, which prevented the philomath from engaging in discussions concerning Romanticism. From Zan's reflections on literature, it can be concluded that the author considered the following characteristics of a literary work to be of particular importance: accuracy in reflecting the local aspects, the personal, autobiographical nature of the work, and the impact of inspiration.

https://doi.org/10.36770/bp.694
PDF (Język Polski)

References

Archiwum filomatów. Na zesłaniu., oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1973.

Bednarczuk M., Mierzenie imperium: Tomasz Zan między Wilnem a Orenburgiem, [w:] Georomantyzm. Literatura. Miejsce. Środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, D. Zawadzka, K. Sawicka-Mierzyńska Białystok 2015.

Bieńczyk M., Tajemnica zwierząt (motyw kości u Mickiewicza), [w:] tegoż, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002.

Borowczyk J., Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji (1824–1870), Poznań 2014.

Dmochowski F., Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wrocław 1956.

Dopart B., Nasz literacki wiek XIX i „izmy”, [w:] tegoż, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013.

Jędrzejewski T., Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświecenia i romantyzmu, Kraków 2016.

Listy z więzienia, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2000.

Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1999.

Pavlenko S., Przestrzeń Uralu i Syberii w oczach Tomasza Zana, [w:] tejże, Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół, Gdańsk 2018.

Słownik Literatury Polskiej XIX Wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009.

Słownik Polskiej Krytyki Literackiej 1764–1918. Pojęcia-terminy-zjawiska-przekroje, red. J. Bachórz, G. Borkowska i in., Toruń 2016.

Stankiewicz-Kopeć M., Ku ludowości i narodowości, [w:] tejże, Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817–1828, Kraków 2009.

Witkowska A., „Książki zbójeckie”, [w:] tejże, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962.

Zan T., Z wygnania. Dziennik z lat 1824–1832, oprac. M. Dunajówna, Wilno 1929.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.