Islam in the works of Juliusz Słowacki
PDF (Język Polski)

Keywords

Juliusz Słowacki
Shanfara
Islam
Orientalism
irrationalism

How to Cite

Nawarecka, L. (2022). Islam in the works of Juliusz Słowacki. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 55(2), 209–219. https://doi.org/10.36770/bp.701

Abstract

The article addresses the issue of Islam in the works of Juliusz Słowacki. The author assumes that the purpose of Orientalism was not only to heighten the sense of mystery hidden in the world, but - above all - to reveal the mystery of the human being, the depths of the human psyche, as well as to justify irrationalism, which was of great importance to Romanticists. She also claims that Słowacki did not translate qasidas but used them as an inspiration for his own poem, which was significantly different from the original. The most significant change introduced by the poet was to make Shanfara a follower of Islam, which led to accusations of anachronism. However, the number of references to the Qur'an and the protagonist's religious dilemmas testify to Słowacki's deliberate decision to change the chronology, placing the protagonist in the Arab world after the birth of the Prophet. Religious consciousness is thus an indicator of the depth of a man endowed with a soul and later, in the period of mysticism, also with a spirit.

https://doi.org/10.36770/bp.701
PDF (Język Polski)

References

Banul K., „Ja córka jestem rycerzy…”. Kilka słów o bohaterce „Zawiszy Czarnego” J. Słowackiego, „Colloquia Litteraria” 2006, nr 1/1.

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, przeł. A. Kuryś, Warszawa 1995.

Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny Islamu, przeł. H. Olędzka, Warszawa 1988.

Kleiner J., Słowacki. Dzieje twórczości, wstęp i oprac. J. Starnawski, Kraków 1999, t. 3.

Kotliński A., Mistrz „czerwonego rymu” Słowacki, Warszawa 2000.

Mickiewicz A., Giaur. Ułamki powieści tureckiej z Lorda Byrona, [w:] tenże, Dzieła, t. 2, Warszawa 1955.

Mochnacki M., Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu rozprawy Jana Śniadeckiego „O pismach klasycznych i romantycznych”, [w:] Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.

Piwińska M., Orientalizm, hasło [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994.

Said E. W., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski, Warszawa 1991.

Siwiec P., „Szanfary” raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 105/2.

Słowacki J., Szanfary, [w:] tenże, Powieści poetyckie, oprac. M. Ursel, Wrocław 1986.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.