Gloger’s onomastic contexts
PDF (Język Polski)

Keywords

Zygmunt Gloger
onomastics
cultural linguistics
national heritage
Polish culture of the 19th century

How to Cite

Bogdanowicz, E. (2022). Gloger’s onomastic contexts. Bibliotekarz Podlaski, 55(2), 281–298. https://doi.org/10.36770/bp.706

Abstract

According to the author of the article, when analysing Zygmunt Gloger's achievements from the perspective of onomastics, it should be concluded that he strove to save Polish anthroponyms and toponyms from oblivion. It can be said that his preoccupation with names stems from his interest in cultural onomastics, which is part of cultural linguistics, assuming language (including proper names) to be a product of culture and at the same time as a medium of cultural content specific to a given person and society. For this reason, he constantly encourages the collection of different types of -onyms and searches for motivations, which, based on available academic knowledge, gave rise to given names.

https://doi.org/10.36770/bp.706
PDF (Język Polski)

References

Citko L., Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001.

Dacewicz L., Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI-XVIII w.), Białystok 2014.

Demby S., Bibliografia pism Zygmunta Glogera (1863–1910), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” 1910, R. IV, s. 252-312.

Gloger Z., Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, „Biblioteka Warszawska” 1873, t. III, s. 243-256, […] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 1, 1863–1876, Białystok 2014, s. 173-181.

Gloger Z., Imiona starodawne polskie, „Biblioteka Warszawska” 1878, t II, s. 211-223, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 2, 1877–1889, Białystok 2015, s. 111-124.

Gloger Z., List z wiejskiego ustronia, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, t. XIV, nr 361, s. 332; nr 362, s. 342-343, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 1, 1863–1876, Białystok 2014, s. 123-128.

Gloger Z., Na falach Wisły, „Kurier Warszawski” 1898, nr 133, s. 1-2, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 3, 1890–1910, Białystok 2016, s. 288-299.

Gloger Z., Nasze rzeki. W dolinie Biebrzy, „Kurier Niedzielny” 1898, nr 13, s. 197-198, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 3, 1890–1910, Białystok 2016, s. 877-890.

Gloger Z., Nazwy naszych wsi i miast, „Gazeta Warszawska” 1895, nr 342, s. 2-4, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 3, 1890–1910, Białystok 2016, s. 245-250.

Gloger Z., O nazwach karczem polskich, „Kurier Warszawski” 1877, nr 153, s. 2-3, […] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 2, 1877–1889, Białystok 2015, s. 242-243.

Gloger Z., O potrzebie słownika imion własnych, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany” 1910, nr 4, s. 49-52, […] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 3, 1890–1910, Białystok 2016, s. 1195-1198.

Gloger Z., Pisma rozproszone, t. 1-3, red. J. Ławski, J. Leończuk, Białystok 2014–2016.

Gloger Z., Szlachta okoliczna na Żmujdzi, „Biblioteka Warszawska” 1877, t. IV, s. 286-290, […] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 2, 1877–1889, Białystok 2015, s. 100-103.

Gloger Z., Z notat Zygmunta Glogera, „Kurier Warszawski” 1878, nr 206, s. 1-2, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 2, 1877–1889, Białystok 2015, s. 244-246.

Halicka I., Literatura onomastyczna dotycząca Mazowsza, „Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Filii UW w Białymstoku” 1973, z. 6, Humanistyka, t. II, s. 89-91.

Jakus-Borkowa E., Nazewnictwo polskie, Opole 1987.

Kaleta Z., Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s. 15-36.

Klisiewicz E., Nazwy karczem na Tarnopolszczyźnie, „Prace Językoznawcze”, z. V, Kraków 1986, s. 112-131.

Kuryłowicz B., Zygmunt Gloger jako językoznawca, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 6, s. 61-80.

Miodunka W., Nazwy karczem polskich, „Językoznawca” 18-19, Lublin 1968, s. 86-93.

Mordań M., Chrześcijańskie dziedzictwo imiennicze utrwalone w nazwiskach mieszkańców Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz, Białystok 2019.

Pawłowski E., Nazwy miejscowe Sądeczyzny, t. I, Kraków 1965.

Rymut K., Nazwiska Polaków, Kraków 1999.

Rymut K., Nazwy miast Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.

Rzetelska-Feleszko E., Nazwy miejscowe, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s. 191-230.

Rzetelska-Feleszko E., W świecie nazw własnych, Warszawa-Kraków 2006.

Sokólska U., O mowo polska, ty ziele rodzime… Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny, Białystok 2017.

Zabielski Ł., Zygmunt Gloger: między uniwersum Gutenberga a „literaturą w żywym słowie”, [w:] Z. Gloger, Pisma rozproszone, t. 3, 1890–1910, red. J. Leończuk, J. Ławski, Białystok 2016, s. 21-42.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.