"Is It Juno in the Flesh, or Some Other Kind of Deity?" Ukrainian Heroines in Henryk Sienkiewicz's Prose
PDF (Język Polski)

Keywords

Henryk Sienkiewicz
Ukraine
the plot of the three Helens
the motif of imagination
19th-century literature

How to Cite

Szargot, B. (2023). "Is It Juno in the Flesh, or Some Other Kind of Deity?" Ukrainian Heroines in Henryk Sienkiewicz’s Prose. Bibliotekarz Podlaski, 57(4), 157–169. https://doi.org/10.36770/bp.747

Abstract

The author presents the fate of Ukrainian heroines in Henryk Sienkiewicz’s works. She reflects, among other things, on the awareness of the Ukrainianness of these characters. According to the researcher, the three Helens described so elaborately by Sienkiewicz (who did not know Ukraine and Ukrainian women) are the embodiment of the ideas that the writer-reader of works from the “Ukrainian school” had. According to them, Ukrainian women are so beautiful that they seem to belong to a myth, so spontaneous that they are ready to go against custom, and so loving that it is impossible not to love each other. 

https://doi.org/10.36770/bp.747
PDF (Język Polski)

References

Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybór i przeł. S. Cichowicz i J.M. Godzimirski, wstęp S. Cichowicz, Warszawa 1993.

Bania E., Wątki romansowe w debiucie powieściowym Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz twórca i obywatel, red. W. Hendzel i Z. Piasecki, Opole 2002.

Bujnicki T., Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza, Kraków 1968.

Cooper J.C., Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś i L. Ryś, Poznań 1998.

Hahn W., „Szalona” Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1947, t. 37.

Janion M., Romantyczny świadek egzystencji, „Teksty” 1979, nr 3.

Jedlicki J., Błędne koło 1832–1864, Warszawa 2008.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kosowska E., Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Katowice 1990.

Ludorowski L., Portret inicjalny heroiny w powieściach historycznych H. Sienkiewicza, „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 6.

Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu?, koncepcja i red. nauk. T. Bujnicki i J. Axer, Warszawa 2007.

Sienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, [w:] tegoż, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 42, Warszawa 1950.

Sienkiewicz H., Na marne, [w:] tegoż, Nowele młodzieńcze, Warszawa 1949.

Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, Warszawa 1972.

Sienkiewicz H., Potop, Warszawa 1972.

Sienkiewicz H., Quo vadis, Warszawa 2007.

Sienkiewicz H., Ta trzecia, [w:] tegoż, Ta trzecia i inne opowiadania, Warszawa 1991.

Sienkiewicz żywy, red. W. Günter, Londyn 1969.

Sztachelska J., Czar i zaklęcie Sienkiewicza, Białystok 2003.

Tretiak J., Henryk Sienkiewicz, „Przewodnik Naukowy i Literacki (Dodatek miesięczny do „Gazety Lwowskiej”)” 1880.

Walska J., Uniwersytet w Dorpacie. Z dziejów studentów polskich za granicą „Medyk Białostocki” 2010, nr 86.

Wirtemberska M., Malwina czyli domyślność serca, oprac. i wstęp W. Billip, Warszawa 1958.

W kręgu zagadnień polskiej powieści historycznej XIX wieku, red. L. Ludorowski, Lublin 1984.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Barbara Szargot

Downloads

Download data is not yet available.