Sources of Shevchenko’s Awareness of Tymko Padura’s Works: New Comments on the Prose
PDF (Українська)

Keywords

scope of reading
folklore
edition
collection
commentary
clarification

How to Cite

Boron, O. (2023). Sources of Shevchenko’s Awareness of Tymko Padura’s Works: New Comments on the Prose. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 57(4), 231–241. https://doi.org/10.36770/bp.751

Abstract

The paper assumes that Shevchenko became acquainted with Tymko Padura’s poetry primarily through oral tradition, not through publications. Accordingly, it questions the statement from the commentary to the novel A Walk with Pleasure and Not Without a Moral in the latest Complete Works of Shevchenko, which says that he quoted one of Padura’s songs from the 1842 Lviv edition. The prototype of Padura’s collection described in the novel was probably the Warsaw edition of 1844. It is also suggested that in future academic publications, it should be noted that Yan Komarnytskyi was not the author of the song “I returned from Siberia,” one of the versions of which is put in Shevchenko’s diary. The Ukrainian poet wrongly attributed it to Padura.

https://doi.org/10.36770/bp.751
PDF (Українська)

References

Franko I., Dodatkovi tomy do Zibrannya tvoriv u p”yatdesyaty tomakh, Т. 53, Kyyiv 2008.

Franko I., Zibrannya tvoriv: U 50 t., Kyyiv 1980, Т. 27.

Hnatyuk V., Tymko Padura v ukrayins’komu istorychno-kul’turnomu protsesi, „Chervonyy shlyakh” 1927, № 3.

Hnatyuk V., Tymko Padura.Krytyko-biohrafichnyy ta istorychno-kul’turnyy narys, Kharkiv–Kyyiv 1931.

Istoriya ukrayins’koyi literatury: U 12 t., Kyyiv 2016, T. 3.

Kulish P., Polyakam ob ukrayntsakh, „Osnova” 1862. Lyutyy (fevral’).

Nakhlik Ye., Tvorchist’ Yuliusha Slovats’koho y Ukrayina. Problemy ukrayins’ko-pol’s’koyi literaturnoyi komparatyvistyky, L’viv 2010.

Oliynyk V.U., Pro avtorstvo deyakykh ukrayins’kykhnarodnykh pisen’, „Narodna tvorchist’ ta etnohrafiya” 1959, № 2.

Padura T., Pienia, Lwów 1842.

Padura T., Pyśma. Wydanie posmertne z awtohrafiw, Lwiw 1874.

Padura T., Ukrainky z nutoju, Warszawa 1844.

Padura T., Vybrani tvory = Utwory wybrane, Kyyiv 2012.

Pisni literaturnoho pokhodzhennya. Uporyadkuvaly V.H. Boyko (teksty), A.F. Omel’chenko (melodiyi), Kyyiv 1978.

Pisni ta romansy ukrayins’kykh poetiv v 2 t., Kyyiv 1956, Т. 1.

Radyshevs’kyy R., Tomash Padura – pol’s’ko-ukrayins’kyy liryk, [v:] T. Padura, Vybrani tvory = Utwory wybrane, Kyyiv 2012.

Rusov A., Torbanisty Gregor, Kaetan i Frants Vidorty, „Kievskaya starina” 1892, T. XXXVI, Mart.

Shchurat S.V., Pro zv”yazky T. Padury z dekabrystamy, „Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal” 1968, № 11.

Shevchenko T.H., Povne zibrannya tvoriv: U 12 t., Kyyiv: 2001, T. 1; 2003, T. 4; 2003, T. 5.

Shevchenko T.H., Povne zibrannya tvoriv: V 6 t., T. 5, Kyyiv 1964.

Skal’kovskyy A., Istoriya Novoy Sechi ili poslednego kosha zaporozhskogo. Izvlechena iz sobstvennogo zaporozhskog arkhiva, Odessa 1841.

Skal’kovskyy A., Istoriya Novoy Sechi ili poslednego Kosha Zaporozhskogo. Sostavlena iz podlinnykh dokumentov Zaporozhskogo Sechevogo arkhiva. 2-e izd., ispr. i znachytel’no umnozhennoe, Odessa 1846.

Smilyans’ka V.L., Shevchenkoznavchi rozmysly. Zbirnyk naukovykh prats’, Kyyiv 2005.

Voznyak M., U stolittya «Zori» Markiyana Shashkevycha (1934–1934). Novi rozshuky pro diyal’nist’ yoho hurtka, L’viv 1935.

Zhur P., Duma pro Ohon’. Z khroniky zhyttya i tvorchosti Tarasa Shevchenka, Kyyiv 1985.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Oleksandr Boron

Downloads

Download data is not yet available.