On Something That Is Not There? Polish Christian Poetry in the 21st Century
PDF (Język Polski)

Keywords

21st-century Polish Christian poetry
contemporary Polish poetry
Marcin Świetlicki
Wojciech Wencel
Topos

How to Cite

Kulesza, D. (2023). On Something That Is Not There? Polish Christian Poetry in the 21st Century. Bibliotekarz Podlaski, 57(4), 281–297. https://doi.org/10.36770/bp.754

Abstract

The purpose of the article is to identify the state of Christian lyric poetry in contemporary Polish literature. A reliable diagnosis on this matter is made by a historical-literary analysis, carried out with the help of the cube figure. It indicates the most important axes ordering Polish contemporary poetry in a way that transcends the ad hoc character of critical assessment. An additional criterion is a historical-literary context related to the works of Kochanowski, Sęp Szarzyński, and Norwid. The recognition, referring mainly to the poems of poets grouped around the journal "Topos", shows that in the 21st century, Christian poetry in Polish literature is not present. The article formulates possible conditions conducive to its appearance in the future. 

https://doi.org/10.36770/bp.754
PDF (Język Polski)

References

Badiou A., Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. P. Mościcki i J. Kutyła, Kraków 2007.

Błoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 2001.

Ciemiera K., Odsłaniając „Kir” Szczepana Kopyta. Ku formalnej analizie tomu, [w:] Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej, red. Z. Chojnowski, Kraków 2020.

Czy coś się zaczyna? Z Marianem Stalą o zjawisku najmłodszej polskiej poezji rozmawia Piotr Marecki, [w:] Bowiem zmarli podróżują szybko. Szkice o twórczości Romana Honeta, Kraków 2020.

Dąbrowski Ks. K., Niedojrzałe wiersze, Białystok 2019.

Grzebałkowska M., Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011.

Herbert Z., Skrzypce, [w:] tegoż, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957.

Herbert Z., Życiorys, [w:] tegoż, Rovigo, Wrocław 1992.

Hoffmann K., Zaangażowanie Szczepana Kopyta, [w:] P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz, P. Mackiewicz, J. Orska, J. Skurtys, Tajne bankiety, Poznań 2014.

Kaczmarski P., Koronkiewicz M., Słowo wstępne, [w:] Zebrało się śliny, Stronie Śląskie 2016.

Kulesza D., Śmierć i sztuka przy kawiarnianym stoliku. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej, [w:] tegoż, Z historią literatury w tle. Daty, osoby, miejsce, Białystok 2011.

Kulesza D., „Topos” albo zagadnienie poezji chrześcijańskiej, [w:] tegoż, Całość i sens. Ćwiczenia historycznoliterackie, Warszawa 2019.

Kulesza D., Tragedia ukrzyżowana. Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego, Białystok 1999.

List do Kolosan, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2002.

Sawicki S., Od strony słabszych. Wprowadzenie do poezji Herberta, [w:] tegoż, Wartość – sacrum – Norwid 3, Lublin 2017.

Sawicki S., Wstęp, [w:] C. Norwid, Nie są nasze – pieśni nasze. Wiersze religijne, wybór, wstęp, komentarz S. Sawicki, Kielce 2021.

Schmidt M., Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim, Warszawa 2000.

Sławińska I., Wstęp, [w:] Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991.

Świetlicki M., Delta Dietla, Kraków 2015.

Świetlicki M., Drobna zmiana, Kraków 2016.

Wencel W., Epigonia, Kraków 2016.

Zawieyski J., Zagadnienie literatury katolickiej, „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 23.

Žižek S., Kruchy absolut. Czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. M. Kropiwnicki, wstęp J. Kutyła, posł. A. Ostolski, Warszawa 2009.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Dariusz Kulesza

Downloads

Download data is not yet available.