"Domus Aurea" by Wincenty Korab-Brzozowski and "The Song of the Conqueror of the Sun" by Leopold Staff
PDF (Język Polski)

Keywords

solarism
poetry
Young Poland
Wincenty Korab-Brzozowski
Leopold Staff
Dominika Budzanowska-Weglend

How to Cite

Borek, B. (2023). "Domus Aurea" by Wincenty Korab-Brzozowski and "The Song of the Conqueror of the Sun" by Leopold Staff. Bibliotekarz Podlaski, 57(4), 299–310. https://doi.org/10.36770/bp.755

Abstract

The article compares two works by Young Poland poets: Domus Aurea by Wincenty
Korab-Brzozowski and The Song of the Sun Conqueror by Leopold Staff. The research work was focused on proving the relationship between the works. Therefore, they were examined in linguistic and semantic terms, starting with the lexis
that builds them, through metaphors, and ending with the meanings.

https://doi.org/10.36770/bp.755
PDF (Język Polski)

References

Borek B., Powinowactwo gwiazd i kwiatów w lirycznej twórczości Bronisławy Ostrowskiej, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2019, nr 17.

Borek B., Wiecznym mnie rodzi ogień i wyznaje słońce. Żywioł ognia w liryce Wincentego Korab-Brzozowskiego, „Bibliotekarz Podlaski” 2020, nr 3.

Borkowiak E., Światłość świata. Katastrofizm solarny „Jolanty” Edwarda Leszczyńskiego, „Ruch Literacki” 2018, nr 2.

Eliade M., Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wstęp M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974.

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.

Korab-Brzozowski W., Utwory zebrane, wstęp i oprac. M. Stala, Kraków 1980.

Kwiatkowski J., Od katastrofizmu solarnego do synów Słońca, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977.

Kwiatkowski J., U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966.

Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 2001.

Staff L., Wiersze zebrane, t. 1, Warszawa 1955.

Vico G., Nauka nowa, Warszawa 1966.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Bartłomiej Borek

Downloads

Download data is not yet available.