Polesie – Little Homeland of Maria Rodziewiczówna. The Contrast Between the City and the Small Town (Based on the Novella "Rupiecie")
PDF (Język Polski)

Keywords

Maria Rodziewiczówna
landowners of borderland
Borderlands
Polesie
Warsaw
Hruszowa
Rupiecie
Kodymno

How to Cite

Budzanowska-Weglenda, D. (2023). Polesie – Little Homeland of Maria Rodziewiczówna. The Contrast Between the City and the Small Town (Based on the Novella "Rupiecie"). Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 57(4), 311–331. https://doi.org/10.36770/bp.756

Abstract

Maria Rodziewiczówna (1864–1944), a landowner-writer with strong ties to Polesie and Warsaw, managed the Hruszowa estate on her own for many years, was a social activist and prolific writer. She quickly gained recognition and popularity among readers, although literary critics have differed in their opinions about her work, and she is rather overlooked in academic research today. Yet, her novels and novellas, among others, are an interesting testimony to the period of her lifetime. Using the selected example of the novella Rupiecie from the collection under
the same title (1908), the article shows how Rodziewiczówna depicts Polesie, its landscapes, people: peasants, workers, landowners, representatives of various
religions and faiths and nations. The contrast between the world of Warsaw and the world of the small town of Kodymno is clearly shown in the novella.

https://doi.org/10.36770/bp.756
PDF (Język Polski)

References

Charewicz-Wiśnicka B. i in., Polesie widziane oczami Marii Rodziewiczówny i jej współziomków. Album z okazji 60. rocznicy śmierci Marii Rodziewiczówny i 15-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, Warszawa 2005.

Czachowski K., Marja Rodziewiczówna na tle swoich powieści, Poznań 1936.

Dworak T., Rodziewiczówna i polskie piekło, Warszawa 1993.

Głuszenia J., Tak chciałam doczekać… Opowieść o Marii Rodziewiczównie, Warszawa 1992.

Hebda D.M., Maria Rodziewiczówna – wzór kresowej ziemianki, „Ogrody Nauk i Sztuk” 5/2015.

Łaptos G., Wstęp, [w:] J. Skirmunttówna, Pani na Hruszowej. Dwadzieścia pięć lat wspomnień o Marii Rodziewiczównie, Warszawa 1994.

Martuszewska A., Jak szumi Dewajtis? Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny, Kraków 1989.

Miłosz C., Prywatne obowiązki, Paryż 1972.

Miłosz C., Rodziewiczówna, „Kultura” 1991, nr 3, s. 3–30; przedruk: Szukanie ojczyzny, Kraków 1992.

Rodziewiczówna M., Rupiecie, [w:] tejże, Rupiecie, Rzeszów 1991.

Skirmunttówna J., Pani na Hruszowej. Dwadzieścia pięć lat wspomnień o Marii Rodziewiczównie, Warszawa 1994.

Tukalski-Nielubowicz H., Życie Marii Rodziewiczówny. Od powstania styczniowego 1863 do powstania warszawskiego 1944, Warszawa 2014.

Wierciński A., Zapomniane cnoty, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 3–4 (69–70) kwiecień–czerwiec 2006, s. XXVIII–XXXI.

Żabicki Z., Rodziewiczówna – klasyk złej popularności, „Nowa Kultura” 1960, nr 14, przedruk: Z. Żabicki, Tradycje, styl, obyczaj. Szkice krytyczne, Warszawa 1963.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Dominika Budzanowska-Weglenda

Downloads

Download data is not yet available.