Image as an Element and Variant of Reading – Iwona Chmielewska’s "Until the Sky Cries"
PDF (Język Polski)

Keywords

picture book
Iwona Chmielewska
Józef Czechowicz
picture
picture reading

How to Cite

Brzuska-Kępa, A. (2023). Image as an Element and Variant of Reading – Iwona Chmielewska’s "Until the Sky Cries". Bibliotekarz Podlaski, 57(4), 373–394. https://doi.org/10.36770/bp.759

Abstract

The difficulty with reading a picture book is the ability of the reader to incorporate it into the entire message and perceive it as an element of reading. Picture book is a form of visual literature. Iwona Chmielewska recognizes that we are very
attached to the word and that there are too few people willing to translate pictorial metaphors, symbols, and narratives into images. Meanwhile, the best picture books create a kind of visual-verbal philosophy, a kind of void that comes to life
only when interpreted by the reader. This article analyzes the above-mentioned visual-verbal philosophy and proposes to fill interpretive space in Dopóki niebo nie płacze (Until the Sky is Crying). The book was published in a limited edition thanks to the efforts of the Ośrodek Brama Grodzka (Grodzka Gate Center) in Lublin. It contains prewar photos (the authorship of the photos is attributed to Abram Zylberberg), Lublin Jews, poems by Józef Czechowicz, and paintings inspired by photos by Iwona Chmielewska, in which a new, symbolic biography is created for the people captured in the photos (but killed in the Holocaust). Moreover, the coexistence of photography, poem, and original image changes the character and addressee of a poem, as well as the issues of the sender, hero, and author of the messages presented in the publication.

https://doi.org/10.36770/bp.759
PDF (Język Polski)

References

Baszewska M., Architektura picturebooka. Twórczość Iwony Chmielewskiej, „Sztuka Edycji” 2016, nr 2.

Brzuska-Kępa A., Pomysł i piękno: o wybranych książkach autorskich Iwony Chmielewskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2018, Folia 249.

Chmielewska I., Czechowicz J., Zylberberg A., Dopóki niebo nie płacze, Lublin 2016.

Chmielewska I., Cztery strony czasu, Poznań 2013.

Cirlot J.E., Słownik symboli, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2006.

Frąckiewicz S., Zakorzenić się w codzienności, wywiad z Iwoną Chmielewską, [w:] Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji, Wołowiec 2017.

Kolekcja szklanych negatywów z kamienicy Rynek 4, teatrnn.pl/leksykon/artykuly/kolekcja-szklanych-negatywow-z-kamienicy-rynek-4 [dostęp: 16.08.2022].

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań 2017.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. bp K. Romaniuk, Poznań 1989.

Sieramska M., [hasło:] Wiewiórka, [w:] Polski Słownik Judaistyczny, www.jhi.pl/psj/wiewiorka [dostęp: 16.08.2022].

Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Warszawa 1984.

Mrozińska-Szmajda A., Dopóki niebo nie płacze, pozarozkladem.blogspot.com/2016/03/dopoki-niebo-nie-pacze.html#more [dostęp: 26.08.2022].

Okoń W., [hasło:] Literatura a sztuki plastyczne, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i inni, Wrocław 1995.

Słońska I., Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa 1977.

Tresider J., Symbole i ich znaczenie, przeł. Z. Dalewski, Warszawa 2001.

Zabawa K., „Teatr” obrazów i słów – sztuka lektury książek obrazkowych (na przykładzie wybranych utworów Iwony Chmielewskiej), [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015.

Żar-ptak, [w:] Bestiariusz słowiański, https://slowianskibestiariusz.pl/tag/zar-ptak [dostęp: 17.08.2022].

Żebrowski R., [hasło:] Chała, [w:] Polski Słownik Judaistyczny, www.jhi.pl/psj/chala [dostęp: 17.08.2022].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Alina Brzuska-Kępa

Downloads

Download data is not yet available.