The Vision of Rural Landscape in the Bulgarian Short Story of the Late 19th and Early 20th Century
PDF (Język Polski)

Keywords

ecocriticism
Bulgaria
peasant prose
novella

How to Cite

Trześniewska-Nowak, A. (2024). The Vision of Rural Landscape in the Bulgarian Short Story of the Late 19th and Early 20th Century. Bibliotekarz Podlaski, 62(1), 27–39. https://doi.org/10.36770/bp.876

Abstract

The rural landscape in the stories mentioned here is not idyllic, because even the descriptions of spring that fill with positive emotions show the temporary nature, because the inhabitants have time to contemplate the landscape only because
of the church holiday. It seems interesting that in this affirmation of the world of nature, the characters see numerous parallels between humans and other species
inhabiting the globe. This is, of course, a clear allusion to the works of Charles Darwin, in particular On the Expression of Emotions in Man and Animals (1872), in which the English researcher proved that we are really not much different from other creatures. The theory of evolution has revised the notion of nature into which man has been drawn, becoming part of a global spectacle in which some beings perish and then others take their place.

https://doi.org/10.36770/bp.876
PDF (Język Polski)

References

Barcz A., Realność ekosystemu w „Placówce” Bolesława Prusa, [w:] Realiści, realizm, realność, pod red. E. Paczoskiej, B. Szleszyńskiego, D.M. Osińskiego, Warszawa 2013.

Barcz A., Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice 2016.

Czajka H., Od symbolizmu do realizmu, [w:] Dzieje literatur europejskich. Cz. II, pod red. W. Floryana, Warszawa 1991.

Czajka H., Iwan Wazow, [w:] Dzieje literatur europejskich. Cz. II, pod red. W. Floryana, Warszawa 1991.

Czajka H., Realizm, [w:] Dzieje literatur europejskich. Cz. II, pod red. W. Floryana, Warszawa 1991.

Domańska E., Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Durczak J., Rozmowy z ziemią. Tradycje przyrodopisarstwa w literaturze amerykańskiej, Lublin 2010.

Fiedorczuk J., Postpastoralizm, [w:] taż, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk 2015.

Haraway D., When Spieces Meet, Minneapolis-London 2008.

Jowkow J., Pejzaż, tłum. B. Cirlić, [w:] Antologia noweli bułgarskiej XIX i XX w., wyb. i przed. B. Cirlić, H. Kalita, Warszawa 1955.

Koziołek R., Kompleks Darwina, „Teksty Drugie” 2011, nr 3.

Kronenberg A., Kenneth White – człowiek gościńca, [w:] taż, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Łódź 2014.

D. Piechota, Natura w soczewce pozytywisty. „Pleśń świata” Bolesława Prusa wobec tradycji przyrodopisarskiej (nature writing), [w:] tenże, Pozytywistów spotkania z naturą. Szkice ekokrytyczne, Gdańsk 2018.

Straszimirow A., Na niwie, tłum. H. Kalita, [w:] Antologia noweli bułgarskiej XIX i XX wieku, wyb. i przed. B. Cirlić, H. Kalita, Warszawa 1955.

Rajczew G., Legenda o zakopanym skarbie, tłum. H. Kalita, [w:] Antologia noweli bułgarskiej XIX i XX wieku, wyb. i przed. B. Cirlić, H. Kalita, Warszawa 1955.

Ratuszna H., Od naturalizmu do młodopolskiej fantastyki – o przemianach gatunkowych noweli, [w:] Z problematyki krótkich form narracyjnych. Nowela młodopolska, pod red. H. Ratusznej, Toruń 2006.

Tabaszewska J., Zagrożenia czy możliwości? Ekokrytyka – rekonesans, „Teksty Drugie” 2011, nr 3.

Wazow I., Pejzaż, tłum. B. Cirlić, [w:] Antologia noweli bułgarskiej XIX i XX w., wyb. i przed. B. Cirlić, H. Kalita, Warszawa 1955.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Agnieszka Trześniewska-Nowak

Downloads

Download data is not yet available.