The translated Works of Tadeusz Konvitsky and the Literature of the NRB – a Chronicle of Recognition and Divergence with the Norms of Bulgarian Socialist Realism
PDF (Język Polski)

Keywords

socialist realism
political novel
normative aesthetics
dissident writers
postmodern writing

How to Cite

Angelova, M. (2024). The translated Works of Tadeusz Konvitsky and the Literature of the NRB – a Chronicle of Recognition and Divergence with the Norms of Bulgarian Socialist Realism. Bibliotekarz Podlaski, 62(1), 119–150. https://doi.org/10.36770/bp.882

Abstract

The article analyzes the work of Tadeusz Konwicki, focusing on its reception in Bulgaria during the communist period and after its end. Konwicki, initially regarded as a socialist realist writer, eventually gained a reputation as an innovative author who
influenced a younger generation of Polish writers. During the People’s Republic of
Poland, his works were translated into Bulgarian almost simultaneously with their
Polish premieres, reflecting their popularity and significance. Konwicki’s critical and ironic narrative, which deviated from the norms of socialist realism, became increasingly known in Bulgaria, though his early works were characteristically socialist realist. With political and cultural changes in Bulgaria, interest in his newer works waned due to their distance from socialist realist norms. In later years, works such as „Little Apocalypse” gained international fame and were translated into many languages, but not into Bulgarian. Konwicki was also an active screenwriter and director, showcasing his versatility as an artist. After the political changes in 1989, his works were no longer widely translated into Bulgarian, which may reflect changing literary tastes and political realities. Interest in his person and works in
Bulgaria revived somewhat in the early 21st century due to scholarly analyses and
assessments of his role in literature. Despite his complex relationship with socialist realism, Konwicki remains a figure who has earned recognition for his unique contribution to literature and film, extending beyond the borders of Poland.

https://doi.org/10.36770/bp.882
PDF (Język Polski)

References

Angelova M., Balgarskiya proizvodstven roman. Kralitsa Mab, 2013.

Appiah K.A., Is the Post- in Postmodernism the Post- in Postcolonial?, “Critical Inquiry” 1991, Vol. 17, No. 2, https://www.jstor.org/stable/1343840 [dostęp: 1.09.2022].

Appiah K.A., Postmodernizm, post-kolonializm. O różnicy w przedrostku, tłum. D. Kołodziejczyk, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1–2.

Bahneva K., Tadeush Konvitski, [w:] Prevodna retseptsiya na evropeyskite literaturi v Balgariya, Akad. izd. Prof. Marin Drinov: Inst. za lit., S., T. 4.

Brzóstowicz-Klajn M., Senniki, czytadła, powieści młodzieżowe, czyli Konwicki jako pisarz popularny, „CzasKultury” 2015, https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/2021/04/138-147_Senniki_MBK.pdf. [dostęp: 28.10.2020].

Czapliński P., Tadeusz Konwicki, Poznan 1994.

Dąbrowicz E., „Litwini“. Okoliczności powojennego debiutu, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2014, T. X, http://wrh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/wrh2014.pdf. [dostęp: 13.09.2022].

Deyvis N., Evropa. Abagar, Veliko Tarnovo 2005.

Genovska V., Svetlini. Profizdat, Sofia 1950.

Karagyozov P., Prevodna retseptsiya na polskata literatura v Balgariya sled Vtorata svetovna voyna, [w:] Prevodna retseptsiya na evropeyskite literaturi v Balgariya, T. 4, Slavyanski literaturi. Akad. Izd. „Marin Drinov“, Sofia 2002.

Konvitski T., Vlast. Narodna kultura, Sofia 1955.

Konvitski T., Zverochovekoprizrak, Hr. G. Danov, Plovdiv 1974.

Konvitski T., Igumenkata Yoana, [w:] Izbrani stsenarii na svetovnoto kino: 1968. Sast. Emil Petrov. Nauka i izkustvo, Sofia 1969.

Konvitski T., Na stroezha. Nar. mladezh, Sofia 1951.

Konvitski T., Probiv v nebeto. Nar. kultura, Sofia 1962.

Konvitski T., Savremenen sanovnik. Nar. kultura, Sofia 1978.

Konvitski T. Chetivo, „Panorama” 2002, T. XXII, Nr 3.

Konwicki T., Mala apokalipsa, Praha 1993.

Konwicki T., Wschody i zachody księżyca, Warszawa 1990.

Łopuszański P., Życie i pamięć. O Tadeuszu Konwickim, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2006, nr 3, https://www.podkowianskimagazyn.pl/nr51/konwicki.htm [dostęp: 12.10.2022].

Nowicki S., Pół wieku czyśćca: rozmowy z Tadeuszem Konwickim, Warszawa 1990.

Owczarski W., Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć, Gdańsk 2015.

Pikula S., Na tropach innego w kształceniu polonistycznym, „Ars inter Culturas” 2013, nr 2.

Słabek H., Polski realny socjalizm a społeczeństwo i naród 1945–1989 (w związku z wybranymi publikacjami), „Dzieje Najnowsze” 2004, R. XXXVI, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/63896/edition/47753/content [dostęp: 12.09.2022].

Słabek H., Intelektualistów obraz własny 1944–1989, Warszawa 1997.

Taylor-Terlecka N., The Lithuanian landscape tradition in the novels of Tadeusz Konwicki, Białystok 2018, https://www.lituanistika.lt/content/79682 [dostęp: 3.09.2022].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Maya Angelova

Downloads

Download data is not yet available.