The Balkans in the Poetic Travel Journal "At High Noon" by Agata Stawska
PDF (Język Polski)

Keywords

Agata Stawska
Balkans
contemporary poetry
metaphysics
mysticism

How to Cite

Siedlecki, M. (2024). The Balkans in the Poetic Travel Journal "At High Noon" by Agata Stawska. Bibliotekarz Podlaski, 62(1), 169–183. https://doi.org/10.36770/bp.884

Abstract

In his article, Michał Siedlecki presents a literary portrait of the Balkans in the poetic travel journal At High Noon by Agata Stawska. The researcher notes that by examining the poetic function of the author’s works in this volume, we see that she directs the reader towards such aesthetic impressions that, by confronting their perception with a metaphysical vision of the world, simultaneously allows them to open up to experiences of a cathartic-existential nature. The concept of language in Stawska’s texts somewhat resembles the structure of contemporary experimental works, where the world of poetry and prose interpenetrate. Additionally, Stawska provides a portrait of the semi-mythical religion, culture, and history of the Balkans, with references to the darker aspects of its past. The poetic travel journal At High Noon captivates with its beautiful language, glowing with sophisticated metaphors, comparisons, invocations, symbols, and allegories. It is a book that intrigues with its content and is difficult to ignore.

https://doi.org/10.36770/bp.884
PDF (Język Polski)

References

Bułgaria i Polska: paralele literackie i kulturowe. Studia, red. M. Grigorova, J. Ławski, wstęp T. Ivanova, Białystok 2022.

Figiel S., Krzywda P., Bukowina i Maramuresz. Przewodnik po północnej Rumunii, Pruszków–Piastów 2010.

Graves R., Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, wyd. II, Kraków 2020.

Kocój E., Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich, Kraków 2006.

Maruszczak H., Bułgaria, wyd. I, Warszawa 1971.

Nowak A., Bułgaria. Przewodnik turystyczny, wyd. II, Poznań 1988.

Pomykalscy B. i P., Serbia. Przewodnik krajoznawczy, Pruszków–Piastów 2013.

Siedlecki M., Myśliwski metafizyczny. Rozważania o „Widnokręgu” i „Traktacie o łuskaniu fasoli”, Białystok 2015.

Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, Kosmos, cz. I, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, red. J. Bartmiński i S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 1996.

Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, Kosmos, cz. II, Ziemia, woda, podziemie, red. J. Bartmiński i S. Niebrzegowska, Lublin 1999.

Smyrgała D., Serbia, „Europa Środkowo-Wschodnia” 2008, R. 18, s. 331–344.

Stawska A., Mitobranie, il. M. Gławińska, Kraków 2020.

Stawska A., W samo południe/ Fix la amiază, przeł. R. Janowska-Lascar, zdjęcia A. Stawska, M. Makowski, Warszawa 2021.

Zawilski A., Bułgaria trzynastu wieków, Warszawa 1979.

Źródła internetowe:

Baczyńska M., Tomik wędrowca [o książce „W samo południe” Agaty Stawskiej], [w:] https://prestoportal.pl/o-ksiazce-w-samo-poludnie-agaty-stawskiej [dostęp: 9.09.2022].

https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-142/artykul/w-samo-poludnie [dostęp: 9.09.2022].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Michał Siedlecki

Downloads

Download data is not yet available.