Michał Kajka (1858–1940) in the Tension Field of Cultures
PDF (Deutsch)

Keywords

writer
literature
cultures
Masurians
Germanisation
Prussia

How to Cite

Pflugbeil, C. (2024). Michał Kajka (1858–1940) in the Tension Field of Cultures. Bibliotekarz Podlaski, 62(1), 333–354. https://doi.org/10.36770/bp.893

Abstract

The life story of Michał Kajka, a Polish-writing Masurian folk poet, unfolded at the intersection of different languages and cultures. His life and work reflect the complex situation of the Masurians, who were torn between German and Polish cultures. Throughout his life, Michał Kajka endeavored to preserve the Polish mother
tongue, which, along with royal patriotism and the Protestant faith, defined the
pre-national tradition of multiethnic Prussia. As a loyal subject, he was also able to compose odes in honor of the Emperor. In Michał Kajka’s person, the rift within the Masurian ethnic minority is expressed, as he was able to write poems both for the preservation of the Polish language and Polish poems about the Emperor. His literary work deserves special intercultural interest from this perspective.

https://doi.org/10.36770/bp.893
PDF (Deutsch)

References

Chojnowski Z., Michał Kajka – poeta mazurski, Olsztyn 1992.

Chojnowski Z., Biblia – „skarb wiekuisty“ Mazurów. In: W kontekstach kultury, historii i geografii. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci Doktora Mirosława Świąteckiego, red. von L. Hul, Olsztyn 2001.

Chojnowski Z., Od tekstu do tekstu. Charakterystyka wybranych parafraz polskich utworów w twórczości Michała Kajki. In: Folklor i pogranicza, Olsztyn 1998.

Gajdis A., Im ‚masurischen Geist‘. Michał Kajka (1858–1940) als Identifikationsfigur der polnischsprachigen Masuren im preußischen Staat. In: Nation und Sprache in Nordosteuropa im 19. Jahrhundert. Hg. Konrad Maier, Wiesbaden 2012.

Gloger Z., Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszawa 1900. Abdr., Ciechanów 1994.

Grochocka A., Masuren. Vom Naturparadies zum Atlantis des Nordens. Funktion und Geschichte eines literarischen Mythos, Marburg 2015.

Hlawitschka K. Melodie Polskie w Kancjonale mazurskim, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“ 1963, H. 3.

Jasiński J., Poczucie regalistyczne, wyznaniowe i językowo-etniczne Mazurów w XIX wieku (do 1870 roku), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“ 1985, Nr. 3–4.

Joachimsthaler J., „Undeutsche Bücher“: Zur Geschichte interkultureller Literatur in Deutschland, „Transkulturelle deutschsprachige Literatur und Kultur im Zeitalter globaler Migration. Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik“ 2009, Nr. 69.

Kajka M., Zebrałem snop plonu…, Bearbeitung und Vorwort von J. Jasiński und T. Oracki, Warszawa 1958.

Kajka M., Z duchowej mej niwy…, Gedichte sammelten und bearbeiteten J. Jasiński und T. Oracki, Olsztyn 1982.

Kajka M., Gedichte. Hg. Z. Chojnowski. Aus dem Polnischen von M. Szalonek, Berlin 2003.

Kajka M., Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, bearb. von Z. Chojnowski, Olsztyn 2008.

Kajka M., Pieśni mazurskie, Ogródek 2014.

Kossert A., Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen Nationalismus 1870–1956, Wiesbaden 2001.

Kossert A., Masuren. Ostpreußens vergessener Süden, München 2001.

Kruk E., Warmia i Mazury, Wrocław 2003.

Lichański J.Z., Kancjonał mazurski, „Olsztyn-Borussia“ 1995, Nr. 12.

Lipscher W., Brakoniecki K., Meiner Heimat Gesicht. Ostpreußen im Spiegel der Menschen und Landschaft, 1996.

Masuren: Trauma, Sehnsucht, leichtes Leben. Zur Geschichte einer Landschaft. (Bielefelder geografische Arbeiten, Bd. 6), Hg. U. Mai, Berlin 2005.

Mierzwa W., Zrozumieć Mazury. Kalendarze, „Pomerania“ 2016, Nr. 12.

Patla J., Z zagadnień walki o polskość w XIX wieku na Mazurach Wschodnich, „Rocznik Białostocki“ 1961, Nr. 1.

Szatrawski K.D., Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim. Diss.-Abstract, UMK Toruń 1994.

Żółtowska-Sikora M., Przetłumaczony Świat. Mazurskie transfery językowe (1860–1939), „Meritum“ 2009, Bd. 1.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Christina Pflugbeil

Downloads

Download data is not yet available.