The Perspective of the Observer and the Observed in the Prose of Zdzisław Beksiński
PDF (Język Polski)

Keywords

Zdzislaw Beksinski
story
observer
observed
polish prose

How to Cite

Kaczuba, M. (2024). The Perspective of the Observer and the Observed in the Prose of Zdzisław Beksiński. Bibliotekarz Podlaski, 62(1), 355–371. https://doi.org/10.36770/bp.894

Abstract

The subject of this article is to present the perspective of the observer and the observed in selected Opowiadania by Zdzisław Beksiński created between 1963 and 1965 (published posthumously). The writing attempts of one of the most important representatives of twentieth- and twenty-first-century Polish painting still remain a mystery to literature researchers. Beksinski fascinates with his writing, even though he is mainly associated with visual arts. The author of the article distinguishes this visuality in the stories in detail. The paper focuses primarily on the roles of the narrator, the protagonist and the relationship between them. The narrator figure used by Beksinski appears in two forms: the ‘externalised’ narrator and the ‘external’ narrator. It has been shown that the construction of individual protagonists is inspired by the 19th-century psychological prose, on the basis of which the author paid attention to the individuality of man.

https://doi.org/10.36770/bp.894
PDF (Język Polski)

References

Beksiński Z., Opowiadania, wyb. i red. T. Chomiszczak, Olszanica 2015.

Chomiszczak T., „Nic dobrego”? Kilka uwag o próbach prozatorskich Zdzisława Beksińskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2016, nr XXVIII.

Friedman N., Punkt widzenia w powieści, przeł. M. Żurowski, „Przegląd Humanistyczny” 1971, z. 3.

Gałecki P., Szulc A., Psychiatria, Wrocław 2018.

Jarnotowska M., Na przekór przykazaniu: Nie będziesz naśladował… Proza Brunona Schulza i Zdzisława Beksińskiego, „Schulz/Forum” 2016, nr 8.

Jarosz A., Beksiński i źródła wyobraźni, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2016, t. XXVIII.

Markiewicz H., Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, nr LXXII.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Warszawa 1979.

Poe E.A., Poezje wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, przekł. zbiorowy, Warszawa 1960.

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław 1992.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Magdalena Kaczuba

Downloads

Download data is not yet available.