Literary Spaces of Advertising Agencies in Selected Novels After 1945
PDF (Język Polski)

Keywords

advertising agency
advertising agencies in literature
Marta Dzido
Krzysztof Beśka
Katarzyna Byzia
Łukasz Krakowiak

How to Cite

Łozowski, M. (2024). Literary Spaces of Advertising Agencies in Selected Novels After 1945. Bibliotekarz Podlaski, 62(1), 373–390. https://doi.org/10.36770/bp.895

Abstract

This article focuses on the literary depiction of advertising agencies in selected prose works after 1945. These specific spaces first appeared in American prose. After 1989, Polish writers also began to portray them. Despite this, they have not yet been extensively described by domestic literary scholars. This paper attempts to outline their characteristic features. It explores the evolution of the American advertising novel genre, pointing out Polish attempts to adopt it in the early 21st century. It also focuses on the spatial structure of advertising agencies and the organization of work conditioned by a specific corporate culture. The methods used for analysis include literary interpretation and narratology.

https://doi.org/10.36770/bp.895
PDF (Język Polski)

References

Adamczewska I., „Krajobraz po Masłowskiej”. Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze, Łódź 2011.

Andrews M., What was the ‘creative revolution’ and how did it change advertising in Britain, America and beyond?, ”ResearchGate” 2015, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Sean Nixon.

Bernasiewicz M., Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych, Katowice 2013.

Beśka K., Warszawa, Warszawa 2004.

Byzia K., Nie żyję, więc jestem, Warszawa 2003.

Cierpich A., Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Kraków 2019.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

Dzido M., Małż, Kraków 2005.

Emanuel L., Levy H.M. Pulham, Esq. (1941): King Vidor’s Melodrama, Starring Hedy Lamarr and Robert Young, „EmanuelLevy Cinema 24/7” 2020, https://emanuellevy.com/review/h-m-pulham-esq-1941-king-vidors-melodrama-starring-hedy-lamarr-and-robert-young/ [dostęp: 5.03.2023].

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 2009.

Franson S., Jak upolować pisarza?, przeł. J. Dziubińska, Kraków 2018.

Gazda G., Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, Warszawa 2012.

Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011.

Horkheimer M., Adorno T.W., Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszczerstwo, [w:] Dialektyka oświecenia [fragmenty filozoficzne], przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994.

Kenney J., Agencja złudzeń, przeł. M. Białoń-Chalecka, Wrocław 2016.

Kępiński A., Melancholia, Warszawa 1996.

Kiklevich A.K., Tęcza nad potokiem: Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym, Łask 2010.

Kochan M., Mówiony język biznesu, [w:] Polskie języki: O językach zawodowych i środowiskowych: Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9–11 października 2008 roku, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2010.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007.

Krakowiak Ł., Copyfighter. Powieść w dziewięciu rundach zakończona nokautem, Warszawa 2015.

Łozowski M., Literackie kreacje świata reklamy w wybranych utworach autorów urodzonych na przełomie lat 1970–1980, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2022 nr 20.

Macdonald D., Kultura masowa, red. Cz. Miłosz, Kraków 2002.

Naruszewicz-Duchlińska A., „W naszym timie…” – kilka uwag o socjolekcie korporacyjnym, „LingVaria” 2020 nr 11(22).

Nowak K., Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie, Kraków 2018.

Padula J., Proza pokolenia roczników 70. i 80. XX wieku w Polsce. Wybrane zagadnienia, Kraków 2012. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Roszczynialskiej.

Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992.

Smulyan S., Popular Ideologies. Mass Culture at Mid-century, Philadelphia 2007.

Szkudlarek E., Izolacja w firmie, „Napis” 2021 nr 1.

Tasarek-Skrok K., Przestrzeń pracy pracowników warszawskich korporacji – perspektywa i kreacja przestrzeni przez dostawców wyposażenia i usług dla biur, „Politeja” 2014, nr 11(1(27)).

Zahaczewska I., „Czelendżuj kejsa”, czyli kilka uwag o języku korporacji, „Słowo. Studia językoznawcze” 2018, nr 9.

Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań 2000.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Maciej Łozowski

Downloads

Download data is not yet available.