The Masurian Epic of Krzysztof A. Worobiec
PDF (Język Polski)

Keywords

Mazury
Prussian Masurians
cultural history
everyday life
palimpsest
disappearance

How to Cite

Ławski , J. (2024). The Masurian Epic of Krzysztof A. Worobiec: [Rev. Krzysztof A. Worobiec, Lost Villages of the Pisz Forest, vol. 1–2, Austeria Publishing House, Krakow–Budapest–Syracuse 2021, 281 pp., 585 pp.]. Bibliotekarz Podlaski, 62(1), 413–431. https://doi.org/10.36770/bp.897

Abstract

The work is an analysis of Krzysztof A. Worobiec’s two-volume publication Lost Villages of the Pisz Forest: The Unknown History of the Masurian Borderland (Austeria: Kraków–Budapest–Syracuse, 2021). Its author, a geographer and cultural historian from Wrocław who settled in Wojnowo in Mazury, narrates the history of East Prussian villages that ceased to exist due to the cataclysm of World War II and the resolutions of the Yalta Conference. Worobiec tells the story of these villages and their inhabitants from the perspective of microhistory, the history of everyday life, and records traces of the cultural palimpsest that existed on the German-Polish border, where a unique culture of the Prussian Masurians was formed, later destroyed by the war and post-Yalta politics.

https://doi.org/10.36770/bp.897
PDF (Język Polski)

References

Chojnowski Z., Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła, Olsztyn 2014.

Cludius C.E., „Faust” Goethego jako apologia chrześcijaństwa, przekład i przedsł. E. Zarych, wstęp i red. J. Ławski, Białystok 2022.

Darski W.M., Mała antologia mazurska. Pasja według mnie, Giżycko 2013.

Grosse T.G., Geokultura czyli o związkach geopolityki z kulturą, Kraków 2023.

Jasiński G., Na Mazurach w XIX i XX wieku, Dąbrówno–Olsztyn 2020.

Jasiński G., Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Dąbrówno 2015.

Lewandowska I., Społeczność żydowska na ziemiach pruskich (Warmii i Mazurach) na przestrzeni wieków. Zarys problematyki, [w:] Żydzi wschodniej Polski, Seria V: W kręgu judaizmu, red. J. Ławski, I.E. Rusek, Białystok 2017.

Małłek E., Gdzie jest moja Ojczyzna? Wspomnienia, wstęp, oprac. i red. J. Ławski, przeł. D. Zuber, Białystok–Ełk 2016 (wyd. 2: 2017).

Małłek J., Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur, Dąbrówno 2016.

Małłek J., Zanik ludu mazurskiego, Dąbrówno 2020.

Okulicz-Kozaryn Ł., Dzieje Prusów, Wrocław 1997.

Sakson A., Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Dąbrówno 2017.

Scheu E., Prusy Wschodnie. Studium geograficzno-gospodarcze, przeł. A. Szymmański, Królewiec 1936, wydanie przekładu: Ełk 2007.

Toeppen M., Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, przeł. M. Szymańska-Jasińska, oprac. i wstęp G. Jasiński, Olsztyn 1994.

Traba A., Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, Olsztyn 2007.

Worobiec K.A., Zagubione wioski Puszczy Piskiej. Nieznana historia mazurskiego pogranicza, t. 1–2, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2021.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Jarosław Ławski

Downloads

Download data is not yet available.