[1]
Kornilieva, L. 2023. Discourses of Power in the work of Juliusz Słowacki. Bibliotekarz Podlaski. 57, 4 (May 2023), 221–229. DOI:https://doi.org/10.36770/bp.750.