(1)
Turkiewicz, H. Motywy łotewskie W Poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. bp 2019, 45, 107-122.