(1)
Woźniak-Łabieniec , M. Poetry “in motion”. On Two "Elegie" by Tadeusz Różewicz. bp 2021, 53, 31-45.