(1)
Kowerko-Urbańczyk , M. Czesław Miłosz towards Violence and War. bp 2021, 53, 239-251.