Turkiewicz, H. (2019). Motywy łotewskie w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Bibliotekarz Podlaski, 45(4), 107-122. https://doi.org/10.36770/bp.219