Suchcitz, A. (2020). Archiwa Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego jako źródło do opracowania monografii i biografii. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 55-68. https://doi.org/10.36770/bp.518