Maresch, E. (2020). Przyczynek do biografii sześciu Polek na emigracji. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 93-113. https://doi.org/10.36770/bp.520