Woźniak-Łabieniec , M. (2021). Poetry “in motion”. On two "Elegie" by Tadeusz Różewicz . Bibliotekarz Podlaski, 53(4), 31–45. https://doi.org/10.36770/bp.643