Kornilieva, L. (2023). Discourses of Power in the work of Juliusz Słowacki. Bibliotekarz Podlaski, 57(4), 221–229. https://doi.org/10.36770/bp.750