Kulesza, D. (2023). On Something That Is Not There? Polish Christian Poetry in the 21st Century. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 57(4), 281–297. https://doi.org/10.36770/bp.754