WEJS-MILEWSKA , V. Prolegomena to “the great loneliness”. From the letters of Kazimierz Wierzyński and Roman Palester. Bibliotekarz Podlaski, [S. l.], v. 53, n. 4, p. 65–84, 2021. DOI: 10.36770/bp.645. Disponível em: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/645. Acesso em: 23 jun. 2024.