Turkiewicz, Halina. 2019. „Motywy łotewskie W Poezji Kazimiery Iłłakowiczówny”. Bibliotekarz Podlaski 45 (4), 107-22. https://doi.org/10.36770/bp.219.