Poliszczuk , Jarosław. 2022. “Reminiscing the Soviet Era (After Maryna Hrymych’s Novels "Klavka" And "Yura")”. Bibliotekarz Podlaski 54 (1), 193-214. https://doi.org/10.36770/bp.675.