Turkiewicz, H. (2019) „Motywy łotewskie w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny”, Bibliotekarz Podlaski, 45(4), s. 107-122. doi: 10.36770/bp.219.