Suchcitz, A. (2020) „Archiwa Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego jako źródło do opracowania monografii i biografii”, Bibliotekarz Podlaski, 48(3), s. 55-68. doi: 10.36770/bp.518.