Kornilieva, L. (2023) “Discourses of Power in the work of Juliusz Słowacki”, Bibliotekarz Podlaski, 57(4), pp. 221–229. doi: 10.36770/bp.750.