Kulesza, D. (2023) “On Something That Is Not There? Polish Christian Poetry in the 21st Century”, Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne, 57(4), pp. 281–297. doi: 10.36770/bp.754.