Prawyłowa, O. “Cyprian Kamil Norwid in the Tradition of Ukrainian Literature”. Bibliotekarz Podlaski, vol. 35, no. 2, June 2017, pp. 9-22, https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/269.