Kornilieva, L. “Discourses of Power in the Work of Juliusz Słowacki”. Bibliotekarz Podlaski, vol. 57, no. 4, May 2023, pp. 221-9, doi:10.36770/bp.750.