Vol. 32 No. 1 (2016): THE YEAR OF HENRYK SIENKIEWICZ
THE YEAR OF HENRYK SIENKIEWICZ

Scientific reviews

Agnieszka Jurkowska
241-246
Postwar Masuria by eye witnesses : [rec. Rafał Żytyniec, 1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich, Muzeum Historyczne, Ełk 2015, ISBN 978-83-63838-08-9, s. 174, il. 150.]
PDF (Język Polski)
Milena Trzaska
247-254
Masuria’s Capital: [rec. Stefan Michał Marcinkiewicz, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Ełk: Muzeum Historyczne, 2015, ss. 253]
PDF (Język Polski)
Anna Gogiel-Kuźmicka
255-266
An Unfinished Research into the 18th- and 19th-Century Polish Journals and Newspapers: [rec. Piotr Żbikowski, Pod rządami Franciszka Habsburga – cesarza Austrii. „Gazeta Krakowska” 1796-1806, słowo wstępne Lucyna Żbikowska, wyd. Werset, Lublin 2012, W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806, słowo wstępne Lucyna Żbikowska, wydanie pierwsze wyd. Werset, Lublin 2013 oraz W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806, słowo wstępne Lucyna Żbikowska, aneks Marek Stanisz, wydanie pierwsze, wyd. Werset, Lublin 2014]
PDF (Język Polski)
Krzysztof Ćwikliński
267-273
In the Beginning Was Priest Twardowski: [rec. Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy. XX-lecie Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Franciszka Karpińskiego 1995–2015, redakcja naukowa: Dariusz Kulesza i Jarosław Ławski, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, s. 362.]
PDF (Język Polski)
Artur Konopacki
275-280
Remarks about a New Publication on Muslims in Poland: [rec. Ks. Krzysztof Kościelniak, Muzułmanie polscy. Religia i kultura, Wydawnictwo M, Kraków 2016, ss. 264]
PDF (Język Polski)
Swietłana Olijnik
281-288
Ukrainian Popular Literature: New Horizons of Description: [rec. Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко. – К.: Приватний видавець Якубець А.В., 2014. – 364 с.]
PDF (Język Polski)
Katarzyna Sokołowska
289-294
Appetite for Metaphysics. Ontological Motifs in Wiesław Myśliwski’s Works: [rec. Michał Siedlecki, „Myśliwski metafizyczny. Rozważania o Widnokręgu i Traktacie o łuskaniu fasoli”, Białystok 2015, ss. 413]
PDF (Język Polski)