Editorial Team

EDITORIAL BOARD:

  • Łukasz Zabielski - Editor-in-Chef, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Bialystok, Poland)
  • Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku (Bialystok, Poland)
  • Dariusz Piechota – University of Bialystok (Bialystok, Poland)
  • Patryk Suchodolski – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku (Bialystok, Poland) 
  • Halina Turkiewicz – Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania)
  • Kamil K. Pilichiewicz – Secretary of the Editorial Board, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku (Bialystok, Poland)

THEME EDITORS:
Library science - Anna Nosek, PhD, DSc, University of Bialystok (Bialystok, Poland)
Literary studies - Michał Siedlecki, PhD, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku (Bialystok, Poland)
History science - Iwona Kulesza-Woroniecka, PhD, University of Bialystok (Bialystok, Poland)

LANGUAGE EDITORS:
Polish language – Anetta Strawińska, PhD, University of Bialystok (Bialystok, Poland)
English language – Stefan Kubiak, MA, University of Bialystok (Bialystok, Poland)
Russian and Ukrainian language – Irena Szewczenko, MA, University of Bialystok (Bialystok, Poland)