Zespół redakcyjny

RADA REDAKCYJNA:

  • Łukasz Zabielski - Redaktor naczelny, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
  • Helena Bilutenko – Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały, Białoruś
  • Jolanta Gadek – Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego
  • Leokadija Kairelienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
  • Patryk Suchodolski – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
  • Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
  • Halina Turkiewicz – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa
  • Kamil K. Pilichiewicz – Sekretarz, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Bibliotekoznawstwo - dr hab. Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku
Nauki o literaturze - dr Michał Siedlecki, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
Historia - dr Iwona Kulesza-Woroniecka, Uniwersytet w Białymstoku

REDAKCJA JĘZYKOWA:
Język polski – dr Anetta Strawińska, Uniwersytet w Białymstoku
Język angielski – mgr Aleksandra Kowalewska-Buraczewska, Uniwersytet w Białymstoku
Język rosyjski – dr Aleksander Janiszewski, Politechnika Kijowska
Język rosyjski i ukraiński – mgr Irena Szewczenko, Uniwersytet w Białymstoku