Zespół redakcyjny

RADA REDAKCYJNA:

  • Łukasz Zabielski - Redaktor naczelny, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Białystok, Polska)
  • Dariusz Piechota – Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)
  • Patryk Suchodolski – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku (Białystok, Polska)
  • Halina Turkiewicz – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Kowno, Litwa)
  • Kamil K. Pilichiewicz – Sekretarz, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku (Białystok, Polska)

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Bibliotekoznawstwo - dr hab. Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)
Nauki o literaturze - dr Michał Siedlecki, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku (Białystok, Polska)
Historia - dr Iwona Kulesza-Woroniecka, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)

REDAKCJA JĘZYKOWA:
Język polski – dr Anetta Strawińska, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)
Język angielski – mgr Stefan Kubiak, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)
Język rosyjski i ukraiński – mgr Irena Szewczenko, Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)