Lista recenzentów

2019:

 • dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • doc. dr Mirosław Davlewić (Uniwersytetu Wileński, Litwa)
 • dr hab. Joanna Getka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Justyna Prusinowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Maciej Szargot (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • dr doc. Jewgienij Wasiliew (Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Ukraina)
 • dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Irena Fedorowicz (Uniwersytet Wileński, Litwa)

2018:

 • dr hab. Corinne Fournier-Kiss (Szwajcaria)
 • dr hab. Anna Kamler (UW, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii)
 • prof. Witold Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
 • prof. Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Iwona Pugacewicz (Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW)
 • doc. dr Halina Turkiewicz (Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Wilno)
 • dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Joanna Zajkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

2017:

 • prof. Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • dr hab. Ewa Głębicka, prof. IBL PAN (Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej, IBL PAN)
 • dr hab. Roman Hajczuk, prof. PWSZ w Suwałkach (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Suwałki)
 • prof. Edward Jakiel (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Mariusz Jochemczyk (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • dr hab. Anna Nosek (Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Bernadetta Żynis (Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku)