"Bibliotekarz Podlaski" Tom 52 Nr 3/2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 3/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego” zatytułowanego:

Polska proza fantastyczna XX i XXI wieku

Redaktorem prowadzącym będzie: dr hab. Mariusz Leś (Uniwersytet w Białymstoku).

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2021 roku.

Obchody roku Stanisława Lema stwarzają znakomitą okazję, aby w ich tle podjąć próbę opisania historii i określenia znaczenia polskiej literatury fantastycznej. Rocznica urodzin autora „Niezwyciężonego” pozwala na odnowienie dyskusji nad znaczeniem i zakresem jego obecności w pisarskiej i czytelniczej świadomości. Co się zmieniło od czasu pierwszych podobnych podsumowań, które zaczęły pojawiać się w latach 80. ubiegłego wieku? Zadawano wówczas pytanie: „kto w miejsce Lema?”. Pytanie takie zadaje się także dziś, ale czy jest ono wciąż zasadne i aktualne?

Zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego „Bibliotekarza Podlaskiego”. Proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

 • twórczość Stanisława Lema, formy jej (nie-)obecności we współczesnej literaturze oraz kulturze;
 • fantastyka w ujęciu historycznoliterackim (od przemian poetyki do problematyki pokoleń literackich);
 • obszary tematyczne polskiej literatury fantastycznej;
 • fantastyka wobec okoliczności społeczno-politycznych (m.in. znaczenie przełomu 1989 r.);
 • realia wydawnicze (wydawnictwa, serie wydawnicze, czasopisma, redaktorzy, tłumacze);
 • cenzura wobec polskiej literatury fantastycznej;
 • socjologia fantastyki (m.in. fandom, środowisko pisarsko-czytelnicze, grupy literackie, nagrody);
 • fantastyczne książki i czasopisma a inne media;
 • fantastyka naukowa a inne subkonwencje fantastyki literackiej: fantasy, horror, New Weirdbizarro fiction
 • fantastyka a główny nurt beletrystyki (m.in. rodzimy slipstream);
 • narodziny i rozwój krytycznej (nie tylko akademickiej) refleksji nad fantastyką w Polsce;
 • Fantastyka polska w ujęciu komparatystycznym;, na tle światowym
 • Fantastyka polska a fantastyka środkowo- i wschodnioeuropejska.
 • zapomniane i niedokończone projekty polskiej fantastyki.

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, punktowanym – 20 pkt. według aktualnej listy Ministra Edukacji i Nauki; beneficjentem programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019–2020. Wskaźnik listy Index Copernicus International za 2019 wynosi w przypadku „Bibliotekarza Podlaskiego”: ICV 71.46. W marcu 2021 roku aplikujemy do bazy SCOPUS, co przy pomyślnym wyniku procedury aplikacyjnej dostarczy dodatkową korzyść publikującym u nas autorom.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2021 roku, wcześniej, do 30 maja 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Bibliotekarza Podlaskiego” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wskazedyt

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili: 

bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

dzialnaukowy@ksiaznicapodlaska.pl

jlawski@wp.pl

- albo poprzez stronę internetową „Bibliotekarza Podlaskiego” (OJS):

https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/about/submissions

 

Dr hab. Mariusz Leś                                                              Dr Łukasz Zabielski

Wydział Filologiczny                                                             Redaktor naczelny

Uniwersytetu w Białymstoku                                             „Bibliotekarza Podlaskiego”