Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, afiliacja (reprezentowana instytucja naukowa), adres e-mail, numer telefonu;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu upowszechniania kultury i popularyzacji nauki, w tym promocji czytelnictwa w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, poprzez opublikowanie artykułu w „Bibliotekarzu Podlaskim. Ogólnopolskim Naukowym Piśmie Bibliotekoznawczym i Bibliologicznym”, jego wersji drukowanej (papierowej) oraz elektronicznej na stronie „Bibliotekarza Podlaskiego” (http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl) i bazach danych, z którymi „Bibliotekarz Podlaski” współpracuje (BazHum: http://bazhum.pl/bib/journal/838/) oraz na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;
 5. przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
 6. a) za dobrowolnie wyrażoną zgodą na publikację w Internecie na stronach internetowych wymienionych w punkcie 4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 7. b) w przypadku opublikowania artykułu w „Bibliotekarzu Podlaskim” na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom: podmiot drukujący;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 11. przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w odniesieniu do danych opublikowanych w Internecie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na zamieszczanie informacji o publikacji na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem Tarcza Prywatności;
 13. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania artykułu w „Bibliotekarzu Podlaskim”, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości opublikowania artykułu;
 15. podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.