Archiwum

Tom 45 Nr 4 (2019)

grudzień 20, 2019

INFLANTCZYCY. ŁOTEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI KULTUROWE W XIX I XX WIEKU

Tom 44 Nr 3 (2019)

wrzesień 30, 2019

KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI - MIEJSCA NIEDOCZYTANE

Tom 43 Nr 2 (2019)

czerwiec 30, 2019

BILINGWIZM W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

BP 42

Tom 42 Nr 1 (2019)

marzec 30, 2019

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE TRANSFERY LITERACKO-KULTUROWE

Tom 41 Nr 4 (2018)

grudzień 20, 2018

LITERATURY SŁOWIAŃSKIE: UJĘCIA KOMPARATYSTYCZNE

Tom 40 Nr 3 (2018)

wrzesień 30, 2018

OBRAZY W LITERATURZE DZIECIĘCEJ - LITERATURA DZIECIĘCA W OBRAZACH

Tom 39 Nr 2 (2018)

czerwiec 30, 2018

FRANCISZEK SKARYNA

Tom 38 Nr 1 (2018)

marzec 30, 2018

BIBLIOTEKA W PRZESTRZENI KULTURY

Tom 37 Nr 4 (2017)

grudzień 20, 2017

KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Tom 36 Nr 3 (2017)

wrzesień 30, 2017

PROBLEMY IMAGOLOGII

Tom 35 Nr 2 (2017)

czerwiec 30, 2017

POLSKO-UKRAIŃSKIE ZBLIŻENIA LITERACKIE

Tom 34 Nr 1 (2017)

marzec 30, 2017

ZYGMUNT GLOGER I JEGO TWÓRCZOŚĆ

Tom 33 Nr 2 (2016)

grudzień 20, 2016

KRESY, POGRANICZA A LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Tom 32 Nr 1 (2016)

czerwiec 30, 2016

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA

Tom 31 Nr 2 (2015)

grudzień 20, 2015

DZIEDZICTWO WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

Tom 30 Nr 1 (2015)

czerwiec 30, 2015

UKRAINA: TRADYCJA, KULTURA, JĘZYK

Tom 29 Nr 2 (2014)

grudzień 20, 2014

BIBLIOTEKI NAUKOWE; ROK STEFANA ŻEROMSKIEGO