Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa:

Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekarzpodlaski.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- strona internetowa, która jest jednocześnie systemem do prowadzenia czasopisma elektronicznego zawiera dokumenty w formacie pdf, które nie w pełni są dostępne cyfrowo (musi być narzędzie do czytania)

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,

- możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,

- nawigacyjne linki pozwalające przejść do konkretnej sekcji na stronie w wersji mobilnej (wyszukiwarki, głównej treści oraz menu),

- możliwości zmiany wielkości liter dla całej strony

- podkreślanie elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” posiada swoją siedzibę w budynku głównym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

Budynek siedziby Książnicy Podlaskiej ma 7 kondygnacji. Prowadzi do niego wejście główne od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Do wnętrza budynku wchodzi się po czterech stopniach schodów, poprzez szerokie szklane drzwi. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Po wejściu do budynku użytkownik musi przejść przez bramkę RFID, następnie znajdzie się w obszernym holu, w którym po prawej stronie umiejscowiona jest szatnia. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do działów udostępniania można również dotrzeć główną klatką schodową, której stopnie oznakowane są kontrastowo, a na balustradzie umieszczone są  informacje w języku Brailla. W budynku znajdują się również ułatwiające komunikację, dźwiękowe terminale tyflograficzne, umiejscowione przy wejściu na każdą kondygnację, dostępną dla czytelnika oraz po lewej stronie przy wejściu do budynku. Ponadto, w budynku zamontowano dotykowy system składający się z linii prowadzących i pól uwagi, ułatwiający poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.

W budynku na każdej kondygnacji znajdują się toalety, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji: 25.03.2021 , data aktualizacji: 26.03.2021