"Bibliotekarz Podlaski" Tom 53 Nr 4/2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 4/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego” zatytułowanego:

Od Baczyńskiego do Różewicza. Przemiany literatury w Polsce: tradycja, recepcja, perspektywy

Redaktorami prowadzącymi będą: prof. Dariusz Kulesza oraz dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP.

Termin nadsyłania tekstów: 15 września 2021 roku.

W styczniu 2021 roku minęła 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W październiku tego samego roku minie 100 lat od urodzin Tadeusza Różewicza. W ramach obchodów obu wyjątkowych rocznic przesyłamy Państwu zaproszenie do współtworzenia w 2021 roku kolejnego tomu „Bibliotekarza Podlaskiego”. Baczyński i Różewicz należeli do pokolenia skazanego na konfrontację z II wojną światową. Pierwszy z nich określił arcydzielne optimum bezpośredniej reakcji literatury polskiej na wojenno-okupacyjną katastrofę. Drugi zdeterminował polską poezję powojenną i polski dramat, nadając im nowy kształt na gruzach dotychczasowej literatury. Zależy nam nie tylko na studiach obejmujących wszystkie rodzaje literackie uprawiane przez obu twórców, uwzględniające także prozy i próbę dramatyczną autora Pokolenia. Oczekujemy na prace dotyczące zmian stanu polskiej literatury zachodzących przy udziale Baczyńskiego i Różewicza na styku romantycznej tradycji, dorobku dwudziestolecia międzywojennego, a także teorii oraz praktyki literackiej „Sztuki i Narodu”. Pytamy o sposoby czytania dzieł obu twórców utrwalone (ale czy trwałe?) w opracowaniach Wyki, Kwiatkowskiego, Przybylskiego, ale także Kelery, Puzyny oraz Nycza czy Skrendy. Czekamy na analizy współczesne, przywołujące, weryfikujące, a nawet kontestujące najnowsze metody lektury oraz odwołujące się do zagadnień (pop)kulturalnych. Nie zamierzamy rezygnować z tematów tradycyjnych i zasadniczych, związanych z historią, egzystencją i Bogiem, a także z pytań o miejsce Baczyńskiego i Różewicza w historii polskiej literatury XX i XXI wieku.

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, punktowanym: 20 pkt. według aktualnej listy Ministra Edukacji i Nauki; beneficjentem programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019–2020. Wskaźnik listy Index Copernicus International za 2019 wynosi w przypadku „Bibliotekarza Podlaskiego”: ICV 71.46. W 2021 roku aplikujemy do bazy SCOPUS, co przy pomyślnym wyniku procedury aplikacyjnej dostarczy dodatkową korzyść publikującym u nas autorom.

Na teksty czekamy do 15 września 2021 roku, wcześniej, do  15 sierpnia 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej.

            Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Bibliotekarza Podlaskiego” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wskazedyt

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili:

- bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

- jlawski@wp.pl

- d.kulesza@uwb.edu.pl

-albo poprzez stronę internetową „Bibliotekarza Podlaskiego” (OJS):

https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/about/submissions

 

Prof. Dariusz Kulesza                                                             dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP

Wydział Filologiczny                                                             Akademia Pomorska w Słupsku

Uniwersytetu w Białymstoku