RADA NAUKOWA

 

 • prof. dr hab. Jarosław Ławski – KBF „Wschód – Zachód” UwB – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 • prof. Andrzej Baranow – Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mariya Bracka – Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki, Ukraina
 • dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Małgorzata Komza – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski
 • prof. Natalia Maliutina – Odeski Narodowy Uniwersytet im. I. Miecznikowa, Ukraina
 • prof. Swietłana Musijenko – Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały, Białoruś
 • dr Sigitas Narbutas – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • dr Daiva Narbutienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • dr Zhivka Vasielieva Radeva – Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria
 • prof. Rościsław Radyszewski – Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki, Ukraina
 • prof. em. Jadwiga Sadowska - Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Włodzimierz Szturc - Uniwersytet Jagielloński