RADA NAUKOWA

 

 • prof. dr hab. Jarosław Ławski – KBF „Wschód – Zachód” UwB (Białystok, Polska) – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 • prof. Andrzej Baranow – Akademia Edukacji w Wilnie Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Wilno, Litwa); Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)
 • dr hab. Mariya Bracka – Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki (Kijów, Ukraina)
 • dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (Białystok, Polska)
 • dr hab. Corinne Fournier Kiss - Uniwersytet w Bernie (Berno, Szwajcaria)
 • prof. dr hab. Margreta Grigorova, Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
 • prof. Małgorzata Komza – Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)
 • dr hab. Urszula Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)
 • prof. Natalia Maliutina – Odeski Narodowy Uniwersytet im. I. Miecznikowa (Odessa, Ukraina)
 • prof. Swietłana Musijenko – Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały (Grodno, Białoruś)
 • dr Sigitas Narbutas – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk (Wilno, Litwa)
 • prof. Rościsław Radyszewski – Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki (Kijów, Ukraina)
 • prof. em. Jadwiga Sadowska - Uniwersytet w Białymstoku (Białystok, Polska)
 • prof. Włodzimierz Szturc - Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)