Sienkiewicz Today or Yesterday?
PDF (Język Polski)

Keywords

Sienkiewicz
anthology
essay
literary studies

How to Cite

Szargot, B. . (2017). Sienkiewicz Today or Yesterday? [rec. Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”, wybór tekstów K. Augustyniak, Warszawa 2016]. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 34(1), 259–266. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/302

Abstract

In her review of the anthology Sienkiewicz Today. Essays on the Author of ‘Trilogy’ (selected by K. Augustyniak. Warsaw 2016), Barbara Szargot enumerates several flaws of the volume – for example, its illogical structure, the wrong choice of texts and its inappropriate title (or, better: the poorly defined purpose of the publication), as well as too-laconically stated target readership. At the same time, however, the critic praises high quality of the majority of the texts included. 

PDF (Język Polski)

References

Koziołek Ryszard, We mgle, [w:] tegoż, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2010, s. 154-162.

Mazan Bogdan, „Kierunek idealny’(wobec przeciwieństw) na konfrontatywnym tle kultury rodzimej i egzotycznej. Chiny Sienkiewicza (I), [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępniaka i T. Bujnickiego, Lublin 2007.

Owczarz Ewa, Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz, Toruń 2009.

Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”, wybór tekstów K. Augustyniak, Warszawa 2016.

Stof Andrzej, Zagłoba sum! Studium postaci literackiej, Toruń 2006.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.